soal

  1. Jika terdapat bilangan k + 1, k – 1, k – 5 secara berurutan membentuk deret geometri, berapakah nilai dari k?
  2. Suku pertama dan kedua suatu deret geometri  berturut-turut adalah a-4 dan ax. jika suku kedelapan ialah a52, maka nilai x adalah?
  3. suku-suku barisan geometri tak hingga adalah positif. Jumlah suku U1 + U2 = 45 dan U3 + U4 = 20, maka jumlah suku-suku  barisan tersebut adalah?
  4. Suku ke-n suatu deret geometri adalah 4-n. maka jumlah deret tersebut adalah?
  5. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 10 m dan memantul kembaki dengan ketinggian  kali semula. Pemantulan ini berlangsung terus-menerus hingga bola berhenti. Berapakah jumlah lintasn bola sampai bola tersebut berhenti?

===========kembali ke halaman awal===============